now loading
NOW LOADING...

CALLENDER

CLUB CAMELOT Facebook CLUB CAMELOT twitter CLUB CAMELOT youtube | camelotTV CLUB CAMELOT instagram CLUB CAMELOT mixcloud

EVENT SCHEDULES

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

1

WEEKEND CAMELOT -FRIDAY-

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...HANAREALL GOOD

MAIN ROOM I GUESTKENTO
MAIN ROOM II GUESTKEKKE
MAIN ROOM I DJTAKUMA
YOSEEK
YOUTH

MAIN ROOM II DJSASA
SHIGEKI
YU-RI
MA$A
JAKE
MC :BULL
HANARE DJKICKOFF and more
VJTAKAYOSHI
TAKUMUMORE INFO

2

WEEKEND CAMELOT -SATURDAY-

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...HANAREALL GOOD MUSIC

MAIN ROOM I GUESTU5
MAIN ROOM I DJTAKUMA
FUMI
RYOYA
YOSEEK
YOUTH
MAIN ROOM II DJSASA
MA$A
Nikka Ninja
MIKOTO
JAKE
HANARE DJSATORU and more
VJTAKAYOSHI
SHINYAMORE INFO

3

WEEKEND CAMELOT -SUNDAY-

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...HANAREHOUSE

MAIN ROOM I GUESTFUMI⭐︎YEAH!
MAIN ROOM I DJU5
TAKUMA
TOMOHARU
SWEEET
RYOYA
Yoseek
U-TA
GASTON
Color
MC :BULL
MAIN ROOM II DJSASA
Yu-to
OVER
SHINSAKU
MASA
SCHELL
TATSUYA
LOGAN

SHO
CHEGA
HANARE DJSWEEET
RYOYA
KAZUKICHI
SEIRA
EMKAY
Tatsuya
Lillian
MYU
Lily
usagi
Jerrry

VJTAKAYOSHI
GENKOKUMORE INFO

4

INTERNATIONAL CAMELOT -MONDAY-

from 22:00

MAIN ROOM IAllMixWHITE ROOMHIPHOP

MAIN ROOM I GUESTtAisuke
KEKKE
MAIN ROOM I DJTAKUMA
YOSEEK
DA1
ATSUSHI SHINOHARA
YUKIHIKO

EMKAY
TSUKASA
BORUTZ
WHITE ROOM DJJAKE
SOSEI
DESHI
POYO
Jungle Bear
CHEGA
SHINPEI
Ryo-Hey
ANDRE
KIKYO
SHUN
TAKUMI
Yongje&kowta2
MC :SOU
VJCNMMORE INFO

5

INTERNATIONAL CAMELOT -TUESDAY-

from 22:00

MAIN ROOM IAllMixWHITE ROOMHIPHOP

MAIN ROOM I DJYASK
SWEEET
BOBBY
YOSEEK
BOUNTY
MASA
JAKE
KITAMU
K-TA
leek
ROVA
HOST :KENSHI,ASUKA
WHITE ROOM DJYU-RI
ZAWA
HUSKY
JOJO
KENTO
ERROR
PERFORMANCECYBERJAPAN NEXTMORE INFO

6

INTERNATIONAL CAMELOT -WEDNESDAY-

from 22:00

MAIN ROOM IIAllMixWHITE ROOMHIPHOPHANAREALL GOOD

MAIN ROOM II DJHAZIME
YU-KI
SASA
RAIN
YOUTH
AILE
LEO
HYUGA
Tsukasa
Chasshu×2

WHITE ROOM DJTATSU
SHIGEKI
BITTY
HO-HEY
MASAHIRO
TAISHIN
TOSHIHARU

HANARE DJFUMI
MUSHA
KONZO
RYOYA
TOMOKI
KENYA
OHJI
YUSKE
MELLOW
ALAN
MIYABI
LEMI
PERFORMANCEON FLEEK DANCERSMORE INFO

7

INTERNATIONAL CAMELOT -THURSDAY-

from 22:00

MAIN ROOM IIAllMixHANAREHIPHOP/BASS

MAIN ROOM I GUESTBraize
MAIN ROOM II DJSASA
KENTA
Nori
KOUJIRO
K-TA
Iijima
joji & more
HANARE DJMA$A
BOH-GEN
ADRIANA
MIKOTO
D@IKI
SOSEI
NANA
AKIYOSHI
SUNAO
AYAME
HIROYA
YUSEI
Supported by KOKI
PERFORMANCEERICA
VALENTINAMORE INFO

8

WEEKEND CAMELOT -FRIDAY-

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...HANAREALL GOOD

MAIN ROOM I GUESTBABY-T
MAIN ROOM I DJTAKUMA
YOSEEK
YOUTH

MAIN ROOM II DJSASA
SHIGEKI
YU-RI
MA$A
JAKE
MC :BULL
HANARE DJSHIN
SELECT and more
VJTAKAYOSHI
TAKUMUMORE INFO

9

WEEKEND CAMELOT -SATURDAY-

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...HANAREALL GOOD MUSIC

MAIN ROOM I GUESTU5
MAIN ROOM II GUESTKEN KANEKO
MAIN ROOM I DJTAKUMA
FUMI
RYOYA
YOSEEK
YOUTH
MAIN ROOM II DJSASA
KOUKI
MIKOTO
JAKE
HANARE DJSATORU and more
VJTAKAYOSHI
SHINYAMORE INFO

10

WEEKEND CAMELOT -SUNDAY-

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...WHITE ROOMHOUSE

MAIN ROOM I GUESTTJO
MAIN ROOM I DJU5
TAKUMA
TOMOHARU
SWEEET
RYOYA
Yoseek
U-TA
HINANO
GASTON
Color

MAIN ROOM II DJSASA
Yu-to
OVER
DOPE
MASA
FUMI T
HIRAKI
LOGAN
SHO
SHINPEI
TAIKI
WHITE ROOM DJASK
VJTAKAYOSHIMORE INFO

11

INTERNATIONAL CAMELOT -MONDAY-

from 22:00

MAIN ROOM IAllMixWHITE ROOMHIPHOP

MAIN ROOM I GUESTKEKKE
MAIN ROOM I DJTAKUMA
YOSEEK
DA1
ATSUSHI SHINOHARA
HAMMER
YUKIHIKO
Masadoon
OHJI
MASAHIRO
4SEASON
WHITE ROOM DJGUEST DJ :SHINSAKU
JAKE
SOSEI
DESHI
ALISA
RACKS
Jungle Bear
CHEGA
SHINPEI
YOU
KIKYO
SHUN
MC :SOU
VJCNMMORE INFO

12

INTERNATIONAL CAMELOT -TUESDAY-

from 22:00

MAIN ROOM IAllMixWHITE ROOMHIPHOP

MAIN ROOM I DJYASK
SWEEET
BOBBY
YOSEEK
BOUNTY
MASA
JAKE
KITAMU
K-TA
leek
ROVA
HOST :KENSHI
WHITE ROOM DJYU-RI
KOUKI
ZAWA
HUSKY
JOJO
TAISHIN
KAYTEE
POYO
SHOKO
PERFORMANCECYBERJAPAN NEXTMORE INFO

13

INTERNATIONAL CAMELOT -WEDNESDAY-

from 22:00

MAIN ROOM IIAllMixWHITE ROOMHIPHOPHANAREALL GOOD

MAIN ROOM II DJHAZIME
YU-KI
SASA
CHI☆MERO
YOUTH
AILE
LEO
HYUGA
Rinapuh
Chasshu×2
WHITE ROOM DJTATSU
SHIGEKI
KAREN
KAZUKI
SUNAO
KANTA
WTR
YUSUKE
TOSHIHARU
HANARE DJFUMI
MUSHA
KONZO
RYOYA
TOMOKI
KENYA
OHJI
YUSKE
MELLOW
ALAN
MIYABI
LEMI
PERFORMANCEON FLEEK DANCERSMORE INFO

14

INTERNATIONAL CAMELOT -THURSDAY-

from 22:00

MAIN ROOM IIAllMixHANAREHIPHOP/BASS

MAIN ROOM I GUESTTAIGA
MAIN ROOM II DJSASA
KENTA
Nori
DA1
KOUJIRO
COLOR
K-TA
Masadoon
Iijima
Joji & more
HANARE DJMA$A
ADRIANA
MIKOTO
SOSEI
NANA
AKIYOSHI
HIROYA
CANN
Supported by KOKI
PERFORMANCEERICA
VALENTINAMORE INFO

15

WEEKEND CAMELOT -FRIDAY-

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...HANAREHOUSE

MAIN ROOM I DJTAKUMA
YOSEEK
YOUTH

MAIN ROOM II DJSASA
SHIGEKI
YU-RI
MA$A
JAKE
MC :BULL
HANARE DJSHOHO
SHINYA NAKAMURA
Hi Sai
Hana3n
yuri
ISPA
YOPI
DASH-HATANAKA
VJTAKAYOSHI
TAKUMUMORE INFO

16

WEEKEND CAMELOT -SATURDAY-

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...HANAREALL GOOD MUSIC

MAIN ROOM I GUESTU5
MAIN ROOM I DJTAKUMA
FUMI
RYOYA
YOSEEK
YOUTH
MAIN ROOM II DJSASA
MA$A
RAID
MIKOTO
JAKE
HANARE DJSATORU and more
VJTAKAYOSHI
SHINYAMORE INFO

17

WEEKEND CAMELOT -SUNDAY-

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...WHITE ROOMHOUSE

MAIN ROOM I GUESTAndo
MAIN ROOM II GUESTTATSU
MAIN ROOM I DJU5
TAKUMA
TOMOHARU
RYOYA
AKIHIRO
Yoseek
U-TA
GASTON
MC :BULL
MAIN ROOM II DJBOBBY
SASA
TOMITA
AKIHISA
MA$A
ROVA
DESHI
Color
KAZ
YUDAI
ayame
MC :Ko-Key
HOST :YURIE
WHITE ROOM DJASK
VJTAKAYOSHIMORE INFO

18

INTERNATIONAL CAMELOT -MONDAY-

from 22:00

MAIN ROOM IAllMixWHITE ROOMHIPHOP

MAIN ROOM I GUESTKEKKE
MAIN ROOM I DJTAKUMA
YOSEEK
DA1
ATSUSHI SHINOHARA
YUKIHIKO
TSUKASA
EMKAY
BORUTZ
WHITE ROOM DJGUEST DJ :RAID
SASA
JAKE
SOSEI
DESHI
POYO
Jungle Bear
CHEGA
SHINPEI
Ryo-hey
SHUN
TAKUMI
MC :SOU
VJASKMORE INFO

19

INTERNATIONAL CAMELOT -TUESDAY-

from 22:00

MAIN ROOM IAllMixWHITE ROOMHIPHOP

MAIN ROOM I DJSWEEET
BOBBY
YOSEEK
BOUNTY
MASA
JAKE
SIVA
KITAMU
KOTONO
HOST :KENSHI,ASUKA
WHITE ROOM DJYU-RI
KOUKI
ZAWA
HUSKY
JOJO
MARRON
D@IKI
SHOKO
YUSEI
PERFORMANCECYBERJAPAN NEXTMORE INFO

20

INTERNATIONAL CAMELOT -WEDNESDAY-

from 22:00

MAIN ROOM IIAllMixWHITE ROOMHIPHOPHANAREALL GOOD

MAIN ROOM II DJHAZIME
YU-KI
SASA
RAIN
YOUTH
AILE
LEO
HYUGA
Tsukasa
Chasshu×2

WHITE ROOM DJTATSU
SHIGEKI
BITTY
33
MARU(TOKYO POSE POSSE)
MASAHIRO
TOSHIHARU
SHOKO
HIT
HANARE DJFUMI
MUSHA
KONZO
RYOYA
TOMOKI
KENYA
OHJI
YUSKE
MELLOW
ALAN
MIYABI
LEMI
PERFORMANCEON FLEEK DANCERSMORE INFO

21

INTERNATIONAL CAMELOT -THURSDAY-

from 22:00

MAIN ROOM IIAllMixHANAREHIPHOP/BASS

MAIN ROOM I GUESTBraize
MAIN ROOM II DJSASA
KENTA
Nori
KOUJIRO
COLOR
K-TA
Iijima
joji &more
HANARE DJMA$A
MIKOTO
Nikka Ninja
SOSEI
NANA
AKIYOSHI
PHIZZY
HIROYA
MIHONO
Supported by KOKI
PERFORMANCEERICA
VALENTINAMORE INFO

22

WEEKEND CAMELOT -FRIDAY-

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...HANAREHOUSE

MAIN ROOM I DJTAKUMA
YOSEEK
YOUTH

MAIN ROOM II DJSASA
SHIGEKI
YU-RI
MA$A
RAID
JAKE
MC :BULL
HANARE DJADRIANA and more
VJTAKAYOSHI
TAKUMUMORE INFO

23

MAIN STAGE

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...HANAREALL GOOD MUSIC

MAIN ROOM I GUESTDAISHI DANCE
Sixten
MAIN ROOM I DJTAKUMA
FUMI
RYOYA
YOSEEK
YOUTH
MAIN ROOM II DJSASA
MA$A
RAID
MIKOTO
Adriana
JAKE
HANARE DJSATORU and more
VJTAKAYOSHI
SHINYAPERFORMANCECYBERJAPAN DANCERSMORE INFO

24

WEEKEND CAMELOT -SUNDAY-

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...WHITE ROOMHOUSE

MAIN ROOM II GUESTSHUNSUKE
MAIN ROOM I DJU5
TAKUMA
TOMOHARU
RYOYA
AKIHIRO
Yoseek
U-TA
GASTON
HI-BOW
MC :BULL
MAIN ROOM II DJBOBBY
LANY
SASA
SAORI
YU-KI
t.a.mdisco
MA$A
KEN
ROVA
Color
UNICORM
MC :スナージ
HOST :YURIE
WHITE ROOM DJASK
VJTAKAYOSHIMORE INFO

25

INTERNATIONAL CAMELOT -MONDAY-

from 22:00

MAIN ROOM IAllMixWHITE ROOMHIPHOP

MAIN ROOM I GUESTKOMORI
KEKKE
MAIN ROOM I DJTAKUMA
YOSEEK
DA1
ATSUSHI SHINOHARA
HAMMER YUKIHIKO
Masadoon
OHJI
MASAHIRO
4SEAZON
WHITE ROOM DJGuest DJ :Yoshy Wider
KUREHA
JAKE
SOSEI
DESHI
KYOTA
POYO
Jungle Bear
CHEGA
SHINPEI
YOU
Ryo-Hey
KIKYO
SHUN
MC :SOU
VJCNMMORE INFO

26

INTERNATIONAL CAMELOT -TUESDAY-

from 22:00

MAIN ROOM IAllMixWHITE ROOMHIPHOP

MAIN ROOM I DJYASK
SWEEET
BOBBY
YOSEEK
BOUNTY
MASA
YOUTH
SIVA
KITAMU
KOTONO
HOST :KENSHI
WHITE ROOM DJYU-RI
KOUKI
ZAWA
HUSKY
JOJO
K’ma
POYO
D@IKI
PERFORMANCECYBERJAPAN NEXTMORE INFO

27

INTERNATIONAL CAMELOT -WEDNESDAY-

from 22:00

MAIN ROOM IIAllMixWHITE ROOMHIPHOPHANAREALL GOOD

MAIN ROOM II DJHAZIME
YU-KI
SASA
CHI☆MERO
YOUTH
AILE
LEO
HYUGA
Chasshu×2
SKT
WHITE ROOM DJTATSU
SHIGEKI
KAREN
SUNAO
ANSWER
KANTA
TOSHIHARU
YUSUKE
SHOKO
CHEGA
NOSE MOLE
HANARE DJFUMI
MUSHA
KONZO
RYOYA
TOMOKI
KENYA
OHJI
YUSKE
MELLOW
ALAN
MIYABI
LEMI
PERFORMANCEON FLEEK DANCERSMORE INFO

28

INTERNATIONAL CAMELOT -THURSDAY-

from 22:00

MAIN ROOM IIAllMixHANAREHIPHOP/BASS

MAIN ROOM I GUESTSERO
MAIN ROOM II DJSASA
KENTA
Nori
KOUJIRO
COLOR
K-TA
Iijima
joji & more
HANARE DJGUEST DJ :TAKAI from HAWAII
MA$A
ADRIANA
SOSEI
NANA
AKIYOSHI
PHIZZY
LEO
YUSEI
MIHONO
HIROYA
Supported by KOKI
PERFORMANCEERICA
VALENTINAMORE INFO

29

WEEKEND CAMELOT -FRIDAY-

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...HANARETRANCE

MAIN ROOM I GUESTDRAGON
MAIN ROOM II GUESTHAZIME
MAIN ROOM I DJTAKUMA
YOSEEK
YOUTH

MAIN ROOM II DJSASA
SHIGEKI
YU-RI
JAKE
MC :BULL
HANARE DJOVERHEAD CHAMPION and more
VJTAKAYOSHI
TAKUMUMORE INFO

30

WEEKEND CAMELOT -SATURDAY-

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...HANAREALL GOOD MUSIC

MAIN ROOM I GUESTU5
MAIN ROOM II GUESTMoe
MAIN ROOM I DJTAKUMA
FUMI
RYOYA
YOSEEK
YOUTH
MAIN ROOM II DJSASA
MA$A
MIKOTO
JAKE
HANARE DJSATORU and more
VJTAKAYOSHI
SHINYAMORE INFO