now loading
NOW LOADING...

CALLENDER

CLUB CAMELOT Facebook CLUB CAMELOT twitter CLUB CAMELOT youtube | camelotTV CLUB CAMELOT instagram CLUB CAMELOT mixcloud

EVENT SCHEDULES

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

1

WEEKEND CAMELOT

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...HANAREALL GOOD MUSIC

MAIN ROOM I GUESTU5
MAIN ROOM II GUESTFUJI TRILL
MAIN ROOM I DJTAKUMA
KOTANI
FUMI
RYOYA
YOSEEK
YOUTH
MAIN ROOM II DJSASA
MASA
MIKOTO
NikkaNinja
JAKE

HANARE DJDJ :SATORU and more
VJASK
SHINYAMORE INFO

2

CAMELOT LIVE

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...WHITE ROOMBass

MAIN ROOM I GUESTFUMI⭐YEAH!
MAIN ROOM I DJU5
TOMOHARU
SWEEET
SONE
RYOYA
Yoseek
U-TA
PENNY
GASTON
MC :BULL
MAIN ROOM II DJSASA
Yu-to
OVER
SHINSAKU
MASA
SCHELL
HØ-HEY
SOSEI
TATSUYA
SHO
CHEGA

WHITE ROOM DJRyo
ISPA
GASTON
Mihono
Kouta
Nihei
Machiryo
VJASKPERFORMANCEGOGO DANCER & DRAG QUEENMORE INFO

3

CAMELOT FAVOR

from 22:00

MAIN ROOM IAllMixWHITE ROOMHIPHOP

MAIN ROOM I DJCAMELOT RESIDENT DJ
TAKUMA
SASA
YOSEEK
CAMELOT FAVOR RESIDENT DJ
DA1
ATSUSHI SHINOHARA
YUKIHIKO
Masadoon
EMKAY
TSUKASA
WHITE ROOM DJJAKE
SOSEI
DESHI
MIKOTO
CHEGA
POYO
SHINPEI
MC :SOU
VJGENKOKUPERFORMANCECYBERJAPAN NEXTMORE INFO

4

MAD TUESDAY

from 22:00

MAIN ROOM IHIP-HOP/R&B/Bass etc...WHITE ROOMEDM/House/AllMix

MAIN ROOM I DJTAKUMA
BOBBY
TOMOHARU
SASA
HIJIRI-X
MA$A
LIGHT
ROVA
KEIGO
YOUTH
KITAMU
WHITE ROOM DJHIROSHI
BOUNTY
ZAWA
KAU
T.B.T
KENTO
HO-HEY
村長
Sosei
tatsuya
PERFORMANCEHOST :KENSHI
HACHI
ASUKAMORE INFO

5

POP JAM

from 22:00

MAIN ROOM IAllMixWHITE ROOMHIP-HOP,House,Good Music

MAIN ROOM I GUESTSHIN
MAIN ROOM I DJTAKUMA
CHIN-NEN
SHIGEKI
YOSEEK
BOUNTY

Kotono
K-TA
ZI-MA
leek
WHITE ROOM DJYu-to
RAID
TATSU
SHOKO
POYO
SUNAO
MASAHITO
ALISA
CHEGA
ryo-hey
MC :YOU-KID
PERFORMANCEON FLEEK DANCERSMORE INFO

6

TOKYO INSOMNIAC

from 22:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixWHITE ROOMHIP-HOP/AllMix

MAIN ROOM I GUESTTAIGA
MAIN ROOM I DJU5
SASA
KENTA
Nori
DA1
KOUJIRO
GASTON
Masadoon & more
WHITE ROOM DJMA$A
BOH-GEN
ADRIANA
MIKOTO
LITMERCY
JAKE
D@IKI
SUNAO
NANA
Hi-Lite
VJTAKAYOSHIPERFORMANCEMC :マイケル
ダンサー :ERICA,VALENTINA,MORE INFO

7

WAVE

from 21:00

MAIN ROOM IALLMIX/EDMMAIN ROOM IIHIPHOP/R&BHANAREALLMIX

MAIN ROOM I GUESTSixten
KENTO
Baby-T
MAIN ROOM II GUESTHAZIME
MAIN ROOM I DJTAKUMA
KOTANI
YOSEEK
KENTA
YOUTH
MAIN ROOM II DJSASA
Shigeki
YU-RI
MASA
JAKE
MC :BULL
HANARE DJAndo and more
VJREiTOMiNAGA
ShinjirangerPERFORMANCECYBERJAPAN DANCERSMORE INFO

8

WEEKEND CAMELOT

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...HANAREALL GOOD MUSIC

MAIN ROOM I GUESTU5
MAIN ROOM I DJTAKUMA
KOTANI
FUMI
RYOYA
YOSEEK
YOUTH
MAIN ROOM II DJSASA
KOUKI
PAY MASTER J
MIKOTO
JAKE
HANARE DJDJ :SATORU and more
VJREiTOMiNAGA
SHINYAMORE INFO

9

CAMELOT LIVE

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...WHITE ROOMHOUSE

MAIN ROOM I GUESTTJO
MAIN ROOM I DJU5
TAKUMA
TOMOHARU
SWEEET
SONE
RYOYA
U-TA
PENNY
KOTA
MC :BULL
MAIN ROOM II DJSASA
Yu-to
OVER
DOPE
MASA
FUMI T
HIRAKI
SHO
SHINPEI
WHITE ROOM DJAddict
寝癖
prankstars
IRON
TOSHIKI
Lillian
Syabu
VJASKPERFORMANCEGOGO DANCER & DRAG QUEENMORE INFO

10

CAMELOT FAVOR

from 22:00

MAIN ROOM IAllMixWHITE ROOMHIPHOP

MAIN ROOM I DJCAMELOT RESIDENT DJ
TAKUMA
SASA
YOSEEK
CAMELOT FAVOR RESIDENT DJ
DA1
ATSUSHI SHINOHARA
YUKIHIKO
Masadoon
EMKAY
TSUKASAHAMMER
JAKE
YUKIHIKO
Masadoon
4SEASON
OHJI
MASAHIRO
WHITE ROOM DJAKE
SOSEI
DESHI
MIKOTO
ALISA
CHEGA
POYO
SHINPEI
MC :SOU

VJCYANPERFORMANCECYBERJAPAN NEXTMORE INFO

11

MAD TUESDAY

from 22:00

MAIN ROOM IHIP-HOP/R&B/Bass etc...WHITE ROOMEDM/House/AllMix

MAIN ROOM I DJTAKUMA
BOBBY
YOSEEK
HIJIRI-X
MA$A
INDY
ROVA
KEIGO
KITAMU
YOUTH
WHITE ROOM DJHIROSHI
BOUNTY
ZAWA
KAU
SHOKO
HO-HEY
POYO
村長
Sosei
tatsuya
Lilly
PERFORMANCEHOST :KENSHI
HACHIMORE INFO

12

POP JAM

from 22:00

MAIN ROOM IAllMixWHITE ROOMHIP-HOP,House,Good Music

MAIN ROOM I DJTAKUMA
CHIN-NEN
YOSEEK
RAIN
BOUNTY
AKIHISA

TAKUMI
Kotono
K-TA
ZI-MA
leek

WHITE ROOM DJYu-to
RAID
TATSU
OVER
SHOKO
POYO
SUNAO
Jungle bear
ALISA
CHEGA
ryo-hey
MC :YOU-KID
PERFORMANCEON FLEEK DANCERSMORE INFO

13

TOKYO INSOMNIAC

from 22:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixWHITE ROOMHIP-HOP/AllMix

MAIN ROOM I GUESTBraze
YU-KI
MAIN ROOM I DJU5
SASA
KENTA
Nori
KOUJIRO
COLOR
GASTON & more
WHITE ROOM DJGuest DJ :SERO
MA$A
ADRIANA
MIKOTO
LITMERCY
JAKE
SOSEI
NANA
YUSEI
NOSE MOLE
VJTAKAYOSHIPERFORMANCEMC :マイケル
ダンサー :ERICA,VALENTINA,MORE INFO

14

INTERNATIONAL CAMELOT

from 21:00

MAIN ROOM IALLMIX/EDMMAIN ROOM IIHIPHOP/R&BHANAREHOUSE

MAIN ROOM I GUESTAndo
MAIN ROOM II GUESTKEKKE
MAIN ROOM I DJTAKUMA
KOTANI
YOSEEK
YOUTH
MAIN ROOM II DJSASA
YU-RI
MASA
JAKE
MC :BULL
HANARE DJSHIN
SELECT and more
VJAsk
ShinjirangerMORE INFO

15

WEEKEND CAMELOT

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...HANAREALL GOOD MUSIC

MAIN ROOM I GUESTU5
MAIN ROOM II GUESTMoe
MAIN ROOM I DJTAKUMA
KOTANI
FUMI
RYOYA
YOSEEK
YOUTH
MAIN ROOM II DJSASA
MASA
RAID
MIKOTO
JAKE
HANARE DJDJ :SATORU and more
VJREiTOMiNAGA
SHINYAMORE INFO

16

CAMELOT LIVE

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...WHITE ROOMHouse

MAIN ROOM I GUESTAndo
MAIN ROOM II GUESTTATSU
MAIN ROOM I DJU5
TOMOHARU
YU-KI
SONE
RYOYA
Yoseek
U-TA
PENNY
GASTON
MC :BULL
MAIN ROOM II DJBOBBY
SASA
KATSUYA
AKIHISA
MA$A
ROVA
Color
Nose Mole
KAZ
MC :Ko-Key
HOST :YURIE
WHITE ROOM DJNot The Same
YOPI
Kanazawa
Chika
ITAKOME
Limo

VJASKPERFORMANCEGOGO DANCER & DRAG QUEENMORE INFO

17

CAMELOT FAVOR

from 22:00

MAIN ROOM IAllMixWHITE ROOMHIPHOP

MAIN ROOM I DJCAMELOT RESIDENT DJ
TAKUMA
SASA
YOSEEK
CAMELOT FAVOR RESIDENT DJ
DA1
ATSUSHI SHINOHARA
JAKE
YUKIHIKO
Masadoon
EMKAY
TSUKASA
WHITE ROOM DJJAKE
SOSEI
DESHI
MIKOTO
CHEGA
POYO
SHINPE
MC :SOU
VJGENKOKUPERFORMANCECYBERJAPAN NEXTMORE INFO

18

MAD TUESDAY

from 22:00

MAIN ROOM IHIP-HOP/R&B/Bass etc...WHITE ROOMEDM/House/AllMix

MAIN ROOM I DJTAKUMA
BOBBY
JAMES
YOSEEK
HIJIRI-X
MA$A
ROVA
LIGHT
KEIGO
KITAMU
YOUTH
WHITE ROOM DJHIROSHI
BOUNTY
ZAWA
BOSE
KAU
HO-HEY
村長
Sosei
CANN
Lilly
PERFORMANCEHOST :KENSHI
HACHI
ASUKAMORE INFO

19

POP JAM

from 22:00

MAIN ROOM IAllMixWHITE ROOMHIP-HOP,House,Good Music

MAIN ROOM I GUESTRYOHEY
MAIN ROOM I DJTAKUMA
CHIN-NEN
YOSEEK
BOUNTY
AKIHISA

Kotono
K-TA
ZI-MA
leek
WHITE ROOM DJYu-to
RAID
TATSU
OVER
SHOKO
POYO
MASAHITO
ALISA
CHEGA
ryo-hey
MC :YOU-KID
PERFORMANCEON FLEEK DANCERSMORE INFO

20

TOKYO INSOMNIAC

from 22:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixWHITE ROOMHIP-HOP/AllMix

MAIN ROOM I GUESTAm0(YK RECORDS)
MAIN ROOM I DJU5
SASA
KENTA
Nori
DA1
KOUJIRO
COLOR
GASTON
Masadoon & more
WHITE ROOM DJGuest DJ :YU-RI
MA$A
BOH-GEN
ADRIANA
MIKOTO
LITMERCY
JAKE
D@IKI
SUNAO
NANA
SOSEI
VJTAKAYOSHIPERFORMANCEMC :マイケル
ダンサー :ERICA,VALENTINA,MORE INFO

21

INTERNATIONAL CAMELOT

from 21:00

MAIN ROOM IALLMIX/EDMMAIN ROOM IIHIPHOP/R&BHANAREHOUSE

MAIN ROOM I GUESTAndo
FUMI⭐︎YEAH!
MAIN ROOM II GUESTHAL
MAIN ROOM I DJTAKUMA
KOTANI
YOSEEK
YOUTH
MAIN ROOM II DJSASA
YU-RI
MASA
JAKE
MC :BULL
HANARE DJSHOHO
SHINYA and more
VJREiTOMiNAGA
ShinjirangerMORE INFO

22

S2O JAPAN FINAL PRE PARTY

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...HANAREALL GOOD MUSIC

MAIN ROOM I GUESTHEADLINER :2WASTED
GUEST :U5
MAIN ROOM II GUESTHEADLINER :Shintaro
MAIN ROOM I DJTAKUMA
KOTANI
FUMI
RYOYA
YOSEEK
YOUTH
MAIN ROOM II DJSASA
MASA
MIKOTO
JAKE
HANARE DJDJ :SATORU and more
VJREiTOMiNAGA
SHINYAMORE INFO

23

CAMELOT LIVE

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...WHITE ROOMHOUSE

MAIN ROOM I GUESTLUKA
MAIN ROOM II GUESTSHUNSUKE
MAIN ROOM I DJU5
TOMOHARU
YU-KI
SONE
RYOYA
Yoseek
U-TA
PENNY
GASTON
HI-BOW
MC :BULL
MAIN ROOM II DJBOBBY
SASA
TAISUKE
SAORI
YU-KI
MA$A
t.a.mdisco
ROVA
Color
Nose Mole
UNICORM
MC :スナージ
HOST :YURIE
WHITE ROOM DJHana3n
YOPI
Yuu5uK3
Kanzawa
Chika
れいず
Limo
VJASKPERFORMANCEGOGO DANCERMORE INFO

24

CAMELOT FAVOR

from 22:00

MAIN ROOM IAllMixWHITE ROOMHIPHOP

MAIN ROOM I DJCAMELOT RESIDENT DJ
TAKUMA
SASA
YOSEEK
CAMELOT FAVOR RESIDENT DJ
DA1
ATSUSHI SHINOHARA
JAKE
YUKIHIKO
Masadoon
EMKAY
TSUKASAJAKE
YUKIHIKO
Masadoon
OHJI
MASAHIRO
WHITE ROOM DJJAKE
SOSEI
DESHI
MIKOTO
CHEGA
POYO
SHINPEI
MC :SOU
VJCYANPERFORMANCECYBERJAPAN NEXTMORE INFO

25

MAD TUESDAY × DJcity

from 22:00

MAIN ROOM IHIP-HOP/R&B/Bass etc...WHITE ROOMEDM/House/AllMix

MAIN ROOM I GUESTBRAIZE
YU-RI
YOU-KI
MAIN ROOM I DJTAKUMA
BOBBY
SASA
HIJIRI-X
MA$A
ROVA
LIGHT
KEIGO
KITAMU
YOUTH
WHITE ROOM DJHIROSHI
BOUNTY
ZAWA
KAU
HO-HEY
村長
POYO
Sosei
Kotaro
Lilly
MORE INFO

26

POP JAM

from 22:00

MAIN ROOM IAllMixWHITE ROOMHIP-HOP,House,Good Music

MAIN ROOM I DJTAKUMA
CHIN-NEN
YOSEEK
RAIN
BOUNTY
AKIHISA

TAKUMI
Kotono
K-TA
ZI-MA
leek
WHITE ROOM DJYu-to
RAID
TATSU
OVER
SHOKO
POYO
Jungle bear
ALISA
CHEGA
ryo-hey
MC :YOU-KID
PERFORMANCEON FLEEK DANCERSMORE INFO

27

TOKYO INSOMNIAC

from 22:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixWHITE ROOMHIP-HOP/AllMix

MAIN ROOM I GUESTHiRAPARK
MAIN ROOM I DJU5
SASA
KENTA
Nori
KOUJIRO
COLOR
GASTON & more
WHITE ROOM DJKnightmixx
MA$A
ADRIANA
MIKOTO
LITMERCY
JAKE
NANA
SOSEI
HIROYA
PHIZZY
LEO
VJTAKAYOSHIPERFORMANCEMC :マイケル
ダンサー :ERICA,VALENTINA,MORE INFO

28

INTERNATIONAL CAMELOT

from 21:00

MAIN ROOM IALLMIX/EDMMAIN ROOM IIHIPHOP/R&BHANAREASK

MAIN ROOM I GUESTDRAGON
Ando
MAIN ROOM I DJTAKUMA
KOTANI
YOSEEK
YOUTH
MAIN ROOM II DJSASA
Shigeki
YU-RI
JAKE
MC :BULL
HANARE DJASK
VJREiTOMiNAGA
ShinjirangerMORE INFO

29

WEEKEND CAMELOT

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...HANAREALL GOOD MUSIC

MAIN ROOM I GUESTU5
MAIN ROOM I DJTAKUMA
KOTANI
RYOYA
YOSEEK
YOUTH
MAIN ROOM II DJSASA
RAID
MIKOTO
NIKKA NINJA
JAKE

HANARE DJDJ :SATORU and more
VJREiTOMiNAGA
SHINYAMORE INFO

30

CAMELOT LIVE

from 21:00

MAIN ROOM IEDM/House/AllMixMAIN ROOM IIHIP-HOP/TOP40/Bass etc...WHITE ROOMASK

MAIN ROOM I GUESTYUYU
NATSU
MAIN ROOM II GUESTABE HONOKA
MAIN ROOM I DJU5
TOMOHARU
YU-KI
SONE
RYOYA
Yoseek
U-TA
PENNY
GASTON
MC :BULL
MAIN ROOM II DJOrganize :SHOTA
SASA
YUMA
A1
RYUGA
Tiger
NANA
RYOTA
MASADOON
AMU
TAIKI
MC :ASOKA
Avatar

WHITE ROOM DJASK
VJASKPERFORMANCEGOGO DANCER & DRAG QUEENMORE INFO